Υποχρεωτική ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή καρτών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του Ν.4446/2016 (υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή) σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής με σαφή τρόπο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας Εμπορίου οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών πρέπει να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία θα αναγράφεται ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη
 
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ,ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
 
Και στα αγγλικά
 
CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD.
 
Επιπλέον στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από την επιχείρηση (πχ. VISA , MASTER ,DINERS κτλ). Η ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως ,είτε με το εμπορικό σήμα της κάρτας.
 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

footer-logo1.jpg

Διεύθυνση: Ζηνωνος 29-31, Αθήνα, 104 37

Τηλέφωνα:

Μιχάλης Ποτήρης:

2109767936, 6937176706

Γιώργος Παπασυννεφάκης:

2102794842, 6944551787

Λαμπρινός Κωνσταντίνος 

2107489537, 6974950699

Email: seavaap@gmail.com,

info@seavaap.gr

web: www.seavaap.gr