ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΣΠΑ Επιχειρηματικότητα Εμπορία-Εστίαση-Εκπαίδευση: για Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2014
Λήξη Υποβολής: 9 Μαΐου 2019


ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ: για την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, επενδύοντας στην αναβάθμιση των παραγωγικών τους εξοπλισμών και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους
Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Δράσης

 

footer-logo1.jpg

Διεύθυνση: Ζηνωνος 29-31, Αθήνα, 104 37

Τηλέφωνα:

Μιχάλης Ποτήρης:

2109767936, 6937176706

Γιώργος Παπασυννεφάκης:

2102794842, 6944551787

Λαμπρινός Κωνσταντίνος 

2107489537, 6974950699

Email: seavaap@gmail.com,

info@seavaap.gr

web: www.seavaap.gr