ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Σύντομη Παρουσίαση

  Ο Σύλλογος Επισκευαστών Αμαξωμάτων και Βαφέων Αυτοκινήτων Αθηνών και Περιχώρων (ΣΕΑΒΑΑΠ) αποτελεί το πρωτοβάθμιο επαγγελματικό σωματείο των εκμεταλλευτών συνεργείων επισκευής και βαφής αμαξωμάτων αυτοκινήτων στην Αττική, αριθμεί δε περί τα 800 μέλη. Στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού του Σωματείου μας εντάσσεται η προστασία των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών μας και η ενίσχυση της παροχής εξειδικευμένων και ποιοτικών τεχνικών υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή – κάτοχο και χρήστη αυτοκινήτου οχήματος.

  Ο Σ.Ε.Α.Β.Α.Α.Π. είναι μέλος της ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ. - www.eoveam.gr) που είναι μέλος της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. - www.gsevee.gr) που είναι μέλος της European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises «Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων» (U.E.A.P.M.E. - www.ueapme.com).

  Η κλαδική Ομοσπονδία μας (Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.) είναι μέλος της Association Internationale Des Reparateurs En Carrosserie «Διεθνής Σύνδεσμος Επισκευαστών Αμαξωμάτων - www.airc-int.org).

Ο Σύλλογος μας μέσω της Ομοσπονδίας μας έχει άμεση επαφή και συνεργασία με την AIRC.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ

  Το σωματείο που ιδρύθηκε την 11η Ιουνίου 1982, αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 2594/1984 απόφαση του Πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ». Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα επί της οδού Ζήνωνος 29-31 στην Αθήνα.

Σκοπός του σωματείου είναι:

  Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη μεταξύ τους επαγγελματικής και συναδελφικής αλληλεγγύης.
Γενικά η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και η λήψη μέτρων για την ανάπτυξη του κλάδου επισκευαστών αμαξωμάτων και βαφέων αυτοκινήτων στην κοινωνία.

Για την επιτυχία του σκοπού, ο Σύλλογος μπορεί:

  • Να οργανώνει σεμινάρια και διαλέξεις για την αρτιότερη τεχνική και θεωρητική κατάρτιση και επιμόρφωση των μελών του και να ιδρύει ινστιτούτα και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Πραγματοποιεί Γενικές Συνελεύσεις και διασκέψεις εργασίας για την ενημέρωση των μελών του κλάδου.
  • Να καταγγέλλει στις αρμόδιες αρχές κάθε παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του επαγγέλματος.
  • Για την επιτυχία των προσδοκιών και επιτεύξεων του κλάδου μας, ο σύλλογος καθημερινά συμμετέχει και συνεργάζεται με την Κύρια Πανελλήνια Ομοσπονδία Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ, την Δευτερεύουσα Ομοσπονδία Ο.Μ.Μ.Ε.Α και τα αδελφά σωματεία.

Το σωματείο γιορτάζει με προστάτη τον Άγιο Παντελεήμονα την 27η  Ιουλίου.

0
Ενεργά μέλη
0
Χρόνια Δρασης
0
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
0
Δράσεις μέχρι σήμερα

footer-logo1.jpg

Διεύθυνση: Ζηνωνος 29-31, Αθήνα, 104 37

Τηλέφωνα:

Μιχάλης Ποτήρης:

2109767936, 6937176706

Γιώργος Παπασυννεφάκης:

2102794842, 6944551787

Λαμπρινός Κωνσταντίνος 

2107489537, 6974950699

Email: seavaap@gmail.com,

info@seavaap.gr

web: www.seavaap.gr