ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα : Απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας των συνεργείων οχημάτων με επιφάνεια μικρότερη των 2.500 τμ.

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 165 του Ν. 4512/2018 με θέμα << Ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας >> προστίθεται η παράγραφος 5 στο άρθρο 49 του Ν. 4442/2016 το οποίο ορίζει ότι << Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας οι εγκαταστάσεις συνεργείων οχημάτων με επιφάνεια μικρότερη των 2.500 τμ. και οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων ,λιπαντηρίων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής α) της οικ. 81590/1446/Φ.4.2.(Β΄3002) 31-12-2015 ΚΥΑ δηλαδή στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων και β) της οικ. 16085/Φ.700.1. ( Β΄770 ) ΚΥΑ δηλαδή Πλυντηρίων –λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

Αγαπητοί συνάδελφοι , στην προσοχή όμως όλων μας θα πρέπει να είναι η τήρηση των κανόνων πυρασφάλειας στα συνεργεία μας καθώς και σε διαρκή και συνεχή έλεγχο των  πυροσβεστικών  μας μέσων .

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το Ν. 4512/2018 και συγκεκριμένα το άρθρο 165.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

footer-logo1.jpg

Διεύθυνση: Ζηνωνος 29-31, Αθήνα, 104 37

Τηλέφωνα:

Μιχάλης Ποτήρης:

2109767936, 6937176706

Γιώργος Παπασυννεφάκης:

2102794842, 6944551787

Λαμπρινός Κωνσταντίνος 

2107489537, 6974950699

Email: seavaap@gmail.com,

info@seavaap.gr

web: www.seavaap.gr