Ο σύλλογός μας με στόχο την καλύτερη και προσφορότερη πρόταση για ομαδικά προγράμματα υγείας προς τα μέλη  τουαπευθύνθηκε σε ασφαλιστικές εταιρείες υγείας για το θέμα αυτό.

Απάντηση λάβαμε από την Euro life όπου το κόστος για κάθε ασφαλισμένο ανέρχεται στα  260 ευρώ ετησίως με 10.000  αποζημίωση καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα με 300 ευρώ ετησίως η αποζημίωση να ανέλθει στα 20.000 ευρώ και αν επιθυμείτε με μικρή συμμετοχή προσθέτεται κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετεστο ανωτέρω  πρόγραμμα παρακαλούμε πολύ όπως επικοινωνήσετε με τον
Πρόεδρο του συλλόγου κο. Ποτήρη Μιχάλη τηλ. 699 524 1010  και τον Γενικό Γραμματέα κο. Παπασυννεφάκη Γιώργο τηλ. 694 455 1787.

Read more
footer-logo1.jpg

Διεύθυνση: Ζηνωνος 29-31, Αθήνα, 104 37

Τηλέφωνα:

Μιχάλης Ποτήρης:

2109767936, 6937176706

Γιώργος Παπασυννεφάκης:

2102794842, 6944551787

Λαμπρινός Κωνσταντίνος 

2107489537, 6974950699

Email: seavaap@gmail.com,

info@seavaap.gr

web: www.seavaap.gr