Ενημέρωση για τον Νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση για τον Νέο Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, που τίθεται σε εφαρμογή στις
25 Μαΐου 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέ
λη της ΕΕ.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)  ορίζει τα προσωπικά δεδομένα ως τα δεδομένα αυτά που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση εξακρίβωση της ταυτότητας του ατόμου. Πρόκειται για έναν αρκετά ευρύ ορισμό, ο οποίος αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω με την πάροδο
του χρόνου Ο ορισμός του όρου «προσωπικά δεδομένα» στο πλαίσιο του κανονισμού, είναι αρκετά ενδεικτικός για το ύφος της νέας νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ως ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και οι κανόνες που τα αφορούν πρόκειται να γίνουν
αυστηρότεροι. Ο νέος κανονισμός για την προστασία  προσωπικών δεδομένων δίνει μεγαλύτερη εξουσία στο άτομο,
τοποθετώντας τον πελάτη στο κέντρο της προστασίας των δεδομένων.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής τείνει να γίνει αντικείμενο σεβασμού για τις επιχειρήσεις. Στοιχείο - κλειδί θα είναι το να καταφέρουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακριβώς επειδή οι πελάτες δίνουν μεγάλη αξία στην προστασία της ιδιωτικής
τους ζωής.

Ο σύλλογος μας θέλοντας να βοηθήσει τα μέλη του ετοίμασε την οποία και σας αποστέλλει συνημμένα, μια υπεύθυνη  δήλωση που μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνεργείο για τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του προκειμένου να είναι καλυμμένο νομικά έναντι του νέου Κανονισμού.

Date

12 Οκτωβρίου 2017

Tags

Επιμόρφωση, Ενημέρωση